image class="left" url="http://media3.picsearch.com/is?JoIRxpGIF3OIk_qvnUXWrFEwqLcO1CplBOI4V31VUq8&height=213"Chung cư can ho metro star Star cách mặt tiền Xa lộ Hà Nội, Quận 9, liền kề tuyến metro Bến Thàn — Suối Tiên, cách Khu Công Nghệ Cao 3km


Căn hộ Metro Star Quận 9 là dự án hợp tác giữa CT Group và Tập đoàn Soilbuilding Singapore tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất Quận 9. Ở vị trí này, từ Căn hộ Metro Starchỉ với phương tiện di chuyển thông thường thì chúng ta cũng dễ dàng tiếp cận Thủ Đức, Quận 2, Quận 1 trong khoảng thời gian tối đa 15 phút.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki